Nakladatelství guidemedia etc

nakladatelství guidemedia etc

Peter Bombara, 27.2.2013 Adolf Hitler. Toto nesmierne známe meno a priezvisko vyvoláva vo svete väčšinou obavy, strach a na to nadväzujúce negatívne emócie. Niekoľkým generáciám sú systematicky zo strany spoločnosti, škôl, médií a rodín vštepované tieto rokmi zovšeobecnené údaje. Podľa hesla „kto pozná minulosť, pozná budúcnosť“ som sa rokmi naučil nestrániť sa ihneď názorov, s ktorými sa povedzme bežne pohŕda, […]

beo.sk, 9.2.2013 Boli natočené stovky, snáď aj tisíce „dokumentárnych“ filmov, ktoré nejakým spôsobom deklarovali snahu o priblíženie osoby Adolfa Hitlera, jeho myslenia, jeho konania. Vo väčšine nájdeme aj samotného Adolfa Hitlera rečniť, samozrejme zostrihaného tak, aby vyznel ako úplný cvok. Spravidla ide o tie časti prejavov, kde dochádza v konklúzii k vyburcovaniu emócií – či už vlastných alebo publika. Čo […]

protiprudu.org, 10.2.2013 Adolf Hitler – politik, diktátor, ríšsky kancelár a vodca. Dnes spomínaný najmä v súvislosti s rozpútaním druhej svetovej vojny a masovým vyvražďovaním Židov. Koľko ľudí dnes ale vie, čo si skutočne Hitler myslel, čo hovoril a ako videl politickú a spoločenskú situáciu okolo seba? Obvykle sú nám postava a najmä konanie Hitlera podávané s istou dávkou predpojatosti. Nemôžeme […]