Nakladatelství guidemedia etc

nakladatelství guidemedia etc


Připravujeme velký dvojjazyčný barevný atlas Nezapomenutelná vlast Sudetenland.
Bohatě ilustrovaná velkoformátová kniha provází pomocí původních, zčásti dosud nezveřejněných, barevných map průmyslem, kulturou, školstvím a jazykovými hranicemi někdejších Sudet.
Autoři zvučných jmen Ermacora, Schickel, Blumenwitz aj.
věcně a bez náznaku ideologického zabarvení osvětlují historii těchto (ne)chvalně známých oblastí dnešní České republiky a zasazují tak většině legend poválečného duchu doby pověstnou ránu z milosti.