Nakladatelství guidemedia etc

nakladatelství guidemedia etc

Pátek 5. září

V pondělí 8. září 2014 od 9.00 hod. bude osmý trestní senát Městského soudu v Brně pokračovat v projednávání obžaloby, podle níž se tři fysické a jedna právnická osoba, vydava- telství guidemedia etc s. r. o., měly dopustit zvlášť závažného zločinu založení, podpory a propa- gace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a dvou dalších trestných činů tím, že v r. 2012 vydaly knihu projevů Adolfa Hitlera. Za to hrozí obžalovaným fysickým osobám až deset let vězení a obchodní společnosti zrušení a propadnutí veškerého majetku.

Na programu je již jen jediný důkaz, výslech historika Jana B. Uhlíře, který v této věci podal tři odborná vyjádření. Proti přibrání tohoto znalce však obvinění protestují a namítají, že Uhlíř si za odborná vyjádření vyúčtoval nepřiměřeně vysoký počet odpracovaných hodin, takže spolu s pracovní dobou ve Vojenském historickém ústavu Praha, kde byl současně zaměstnán, by musel pracovat cca šestnáct hodin denně.

„Pokud to řekneme natvrdo, pan Uhlíř je podvodník, který připravil státní rozpočet při- bližně o deset tisíc korun. To jistě není velká částka, ale zcela dostačuje k tomu, aby s ním a s jeho posudkem soud odmítl pracovat. Nebo snad chceme, aby před soudy v posici znalců vystupovaly takto morálně kompromitované osoby? A ostatně, nemůžeme-li znalci věřit jeho fakturu, proč bychom mu měli věřit v tom, co do svého posudku napsal?“ říká právní aktivista Tomáš Pecina, který společnost guidemedia v trestním řízení zastupuje.

Podobného názoru je i obhájce všech čtyř obžalovaných, brněnský advokát Robert Cho- lenský. Ten dodává: „Podvody s účtováním nejsou ale jediným důvodem, proč by soud neměl Uhlířovy posudky vůbec vzít v úvahu. Podařilo se nám získat dokumenty z jeho znaleckého spisu, ze kterých vyplynulo, že znalec se do seznamu nechal zapsat, protože, jak uvedl, chce bojovat proti pravicovému extremismu, a svůj zájem vysvětlil tím, že nacisté zavraždili jeho pra- dědečka, známého činovníka prvorepublikového sokolského hnutí. Jakkoli můžeme mít k jeho předkovi oprávněnou úctu, taková osoba může jen stěží podat objektivní a neutrální posudek týkající se vydání projevů Adolfa Hitlera.“

Pokud se výslech znalce podaří v pondělí dokončit, lze očekávat, že budou předneseny závěrečné řeči a poté bude vyhlášen rozsudek.

Telefonické spojení na T. Pecinu (mobil): + 420 724 029 083 Telefonické spojení na R. Cholenského (mobil): + 420 608 967 423

V Praze dne 5. září 2014

Zdroj: Tisková zpráva Tomáše Peciny z blogu Παραγραφος