Nakladatelství guidemedia etc

nakladatelství guidemedia etc

Doufal jsem, že letos bude něco skutečně svátečního, např. trochu tak zabíjení Židů. Bylo by to hezké: o židovských svátcích zabíjeli by oni křesťanské děti, a o svých svátcích zabíjeli bychom zase my židovské děti, ale také dorostlé, protože křesťanská láska je větší. – Jan Neruda

Kde vládnou Židé, tam národ hyne, je to znamením konce jako vši. – Otokar Březina

Žid o sobě praví: Nehleďte na můj chudobný krámek – jinde probírá se má ruka miliony. Držím otěže, jimiž ovládati lze tento svět: dvě ty otěže jsou: zlato a důvtip. Jsem svrchovaným pánem v říši peněz, na zlatých nitkách mých visí mnozí národové a mocní tohoto světa jako loutky, jimiž hráti mohu po své chuti na jevišti dějin; tisíce obratných per dělají pro mne veřejné mínění… – Svatopluk Čech

Židé, když dosáhli svobody, neměli na mysli nic jiného, než jak by se obohatili a všemožně potlačovali náš český národ.
– Karolina Světlá

Kniha v prodeji zde