Nakladatelství guidemedia etc

nakladatelství guidemedia etc

Naši novou edici RETRO otvíráme titulem dobového autora Dr. Rolfa Kappa (1942) zvaným Mírové dílo Adolfa Hitlera.

Publikace českého čtenáře na pár desítek stránkách stručně a přehledně seznamovala s významnými kulturními, architektonickými, dopravními, volnočasovými, průmyslovými a vědeckými díly jednoho národa, vybudovanými během krátkého mírového období nacionálněsocialistického zřízení.

Autor knihy se ptá, zda mohl mít Adolf Hitler vůbec zájem na tom, toto v rekordně krátkém čase vykonané „mírové dílo“ kvůli válečným podmínkám nejen ohrozit ve svém pokračování, ale především jej vystavovat riziku úplného zničení válkou. Dr. Kapp s pomocí obrazového materiálu ilustruje objem této prospěšné práce, určené užitku co nejširších vrstev německého obyvatelstva, a zároveň polemizuje s nepřátelskou propagandou, líčící Hitlerovo Německo ve světle agresivního militarismu.

 

 

 

 

Ukázka z publikace:

 

Vydavatel prohlašuje, že dílo vydává pro účely historického bádání. Jeho cílem není propagace žádných politických názorů a myšlenek.